Tiedot

 • 0458413355
 • info@preeco.fi
 • Ilmainen toimitus
 • 14 pv:n palautusoikeus
 • Leikkikeskukset 36 tuotetta

  Täydellisen leikkikeskuksen suunnittelu on helppoa, kun käytössäsi on oikeanlaiset työkalut. Seuraa näitä viittä helppoa kohtaa, leikkikeskusluodaksesi  äärimmäisen hieno leikkikeskus naapuruston kaikille lapsille.

  Kaavaile käytössä oleva leikkitila

  Hyvä leikkikeskus täydentää koulun tai naapuruston uniikkia persoonallisuutta ja siitä on paljon iloa tuleville vuosille. Työskentele yhdessä oman paikkakuntasi arkkitehtitoimistojen asiantuntijoiden kanssa, jotta löytäisitte upean ja kauniin designin, joka sopii käytössä olevaan ympäristöön. Kauniin leikkikeskuksen on oltava myös turvallinen ja sen on noudatettava kaikkia turvallisuusohjeita ja -standardeja. Näin leikkikeskus on hauska, mukava ja turvallinen kaikille leikkijöille. Aloita oma projektisi määrittelemällä seuraavat leikkikeskukseen liittyvät tekijät:

  • Minkä ikäiset ja kykyiset lapset käyttävät leikkikeskusta?
  • Kuinka monta leikkijää leikkikeskuksessa on kerrallaan?
  • Onko ympäristössä joitakin uniikkeja historiallisia piirteitä tai väriteemaa, jota leikkikeskuksen tulisi mukailla?
  • Tarvitaanko leikkikeskuksen läheisyyteen muita lisäpalveluita, kuten katoksia, penkkejä tai roskakoreja?

  Analysoi ympäristöä

  Ympäristön piirteet, kuten luonnon omat ja myös rakennetut elementit, voivat vaikuttaa siihen minkä tyylinen leikkikeskus paikalle sopisi. Leikkikeskusten ammattilaiset ovat valmiita auttamaan sinua ympäristön analysoinninssa, jotta leikkikeskuksen valinnassa osataan vaalia ympäristön omia piirteitä kuten maanpinnanmuotoja, puita, pensaikkoja ja olemassa olevia polkuja. Näin luodaan kaunis leikkimisympäristö. Harkitse seuraavia tekijöitä, kun valitset leikkikeskuksen ympäristöä:

  • Vaikuttaako ympäristön muodot ja salaojaverkot leikkikeskuksen sijaintiin?
  • Onko ympäristössä kasvillisuutta, jota voidaan hyödyntää leikkikeskuksen suunnittelussa?
  • Onko alue tuulisella, sateisella tai hyvin aurinkoisella paikalla?
  • Voidaanko leikkikeskus asettaa lähelle muita palveluita kuten, parkkipaikkoja, vessoja tai kävely-/pyöräilyteitä?

  Suunnittele leikkikeskus

  Nyt kun olet määrittänyt leikkikeskuksen ympäristön, on aika luoda yksityiskohtainen budjetti ja leikkikeskuksen ulkoinen design, joka palvelee lähiympäristön lapsia parhallaa tavalla. Yleisesti ottaen suositellaan että eri ikäryhmille olisi erilliset leikkipaikat. Ikäryhmät ovat: 6-23 kuukauden ikäiset vauvat, 2-5-vuotiaat ja kouluikäiset lapset; harkitse rakentavasi erilliset leikkialueet kaikille ikäryhmille, joita alueella vierailee. Varmistu, että harkitset myös seuraavia designelementtejä:

  • Haluatko, että leikkikeskus on moderni, ympäristön mukainen tai että siinä on jokin muu teema?
  • Mitä vapaasti seisovia elementtejä leikkikeskukseen sisältyy?
  • Liukumäkiä, keinuja tai keinulautoja?
  • Kuinka paljon rakentamiseen voidaan sisällyttää haastetta?
  • Mitä sisäänrakennettuja elementtejä leikkikeskus sisältää?
  • Kuinka pitkäikäinen leikkikeskuksen on oltava?

  Esittely

  Tähän sisältyy:

  • Esittely
  • Kuvaus
  • Asennus
  • Olennaiset standardit
  • Lähteet

  Halu leikkiä tulee jokaisella lapsella luonnostaan ja sen arvo on mittaamaton. Leikkiminen kehittää lapsen itsetuntoa, avaa nuorta mieltä uusille mahdollisuuksille ja kehittää sosiaalisia, sanallisia ja ongelmanratkaisu kykyjä. Aivan kuten vanhassa sanonnassa sanotaan: leikki on lasten työtä. 2000-luvun alusta lähtien leikkikeskusten tyyli on muuttunut ja kehittynyt dramaattisesti. Leikkikeskukset eivät ole enää tyyliltään perinteisiä erillisiä metallipalasillaan, vaan huomiota on ryhdytty kiinnittämään myös leikkikeskuksen ulkonäköön, turvallisuuteen ja kestävyyteen. Kuitenkin kannattaa muistaa, että leikin laatua ei voida ostaa. Se on täysin riippuvaista lapsen omasta mielikuvituksesta ja halusta leikkiä. Tämän vuoksi designin päämääränä on yksinkertaisesti luoda ympäristö, joka kutsuu lapsia leikkimään.

  Kuvaus

  Leikkiminen tukee lapsen kehitystä monilla tavoilla. Lähdesivulle koottu informaatio perustuu julkisten leikkikeskusten desingniin ja rakenteisiin. Kotikäyttöisten leikkikeskusten rakentamisessa kannattaa pitää mielessä monet turvallisuustekijät.

  Turvallisuus

  Pääongelma leikkikeskuksen suunnittelussa ja rakentamisessa on luoda hauska ympäristö samalla tarjoten turvallisuutta. Suunnittelussa ja rakentamisessa kannattaa huomioida eri ikäryhmät. Suomessa käytettäviä leikkikeskusten ja -puistojen turvallisuusstandardeja löytää internetistä hakemalla.

  Design

  Kuten missä tahansa arkkitehtuurisessa projektissa, suunnitteluprosessissa tulee ottaa huomioon omistajan tarpeet ja se miten ja kuka leikkikeskusta käyttää. Esimerkiksi tärkeä esitieto on se, kuinka lapset pääsevät leikkipaikalle; valvotaanko lapsien leikkiä leikkikeskusta käyttäessä; minkä ikäryhmän lapset käyttävät leikkikeskusta eniten; ja kuinka monta leikkijää leikkikeskuksessa on kerrallaan. Näiden tekijöiden harkitseminen ja tietäminen voi vaikuttaa siihen, millainen leikkikeskus suunnitellaan tai hankitaan.

  Ikäryhmien vaikutukset

  Leikkikeskusta käyttävien lasten ikäryhmät on kaikista tärkeintä huomioida silloin kun ikäryhmät vaihtelevat suuresti taaperoista (1-3 -vuotiaisiin) esiteineihin (10-12 -vuotiaisiin). Parasta olisi, että kun leikkipaikalla on pieniä lapsia, heille olisi oma erillinen alue. Lasten ikäryhmät ovat oleellinen tekijä, kun määritetään mitä aktiviteettejä leikkikeskukseen asennetaan. Aktiviiteettien tulisi olla ikäryhmille sopivia haastavuudeltaan ja turvallisuudeltaan. Erityisesti, sellaiset leikkivarusteet, joita ei suositella alle kouluikäisille (2-5-vuotiaat), on listattu leikkipuistojen turvallisuusstandardeissa.

  Aktiviteettikaavoitus

  Koska lapset tykkäävät erilaisista aktiviteeteistä leikkien aikana, tulisi leikkikeskuksen tarjota useita eri leikkivarusteita tai -alueita.

  Aktiivialue

  Koska lapsilla on paljon erilaisa tapoja toteuttaa aktiivisuuttaan leikin aikana, leikkikeskuksen tulisi tarjota monia erilaisia leikkiaktiviteettejä tai -alueita. Alla on lista mahdollisista alueista, joita leikkikeskukseen voidaan sisällyttää ja joita voidaan ottaa huomioon leikkikeskusta suunnitellessa. Vaikka kaikkia suunniteltuja alueita ei loppujen lopuksi lisättäisi leikkialueeseen, voidaan niitä silti ottaa huomioon suunnitteluvaiheessa, jotta saadaan aikaan mahdollisimman monipuolinen loppu tulos. Suunnittelussa tulisi ottaa huomioon myös eri leikkiaktiviteettien aiheuttamat meluhaitat ja sijoittaa nämä tekemiset niin, että lapset jotka ovat valinneet hiljaisemman puuhan, eivät häiriintyisi muiden lasten äänekkäistä leikeistä.
  Hiljaiset alueet

  • Siirtymäalue – tämä alue toimii leikkikeskuksen niin sanottuna etuterassina. Se on sijoitettu leikkikeskuksen sisäänkäynnille ja sallii sekä itse lapsen että lastenhoitajan leikkikeskuksen arvioinnin ja tutkimisen. Tämä alue antaa lapsen tehdä itsenäisiä päätöksiä, miten ja milloin leikkikeskukseen kannattaa mennä.
  • Vesileikkialue – tämä alue voidaan kalustaa monilla eri vaihtoehdoilla aina vesipöydistä pienillä pohjilla suurikokoisiin leikkiuima-altaisiin.
  • Hiekkalaatikkoalue – hiekkaleikit auttavat kehittämään lapsen sormien ja käsien voimaa ja motoriikkaa. Se opettaa lapsen käsien kontrollia sekä edesauttaa esimerkiksi kynien, liitujen, saksien sekä ruokailuvälineiden pitelyä käsissä.
  • Todellinen leikkialue – roolileikit ovat yleisesti hyvin käteviä kehittämään pienen lapsen sosiaalisia ja verbaalisia kykyjä. Tällä alueella lapset voivat leikkiä monia leikkejä aina koti- ja koululeikeistä teatterileikkehin jne.
  • Oleilu-/sosiaalinen alue – On tärkeää harkita sekä lastenhoitajan ja lapsien mukavuutta leikkikeskuksen äärellä. Kalustamiseen, joka tukee mukavaa oleilua, voidaan sisällyttää varjoisia istumapaikkoja, pöytiä, suihkulähteitä ja wc-tiloja. Erityisen tärkeää tällaisia alueita olisi sisällyttää paikkoihin, joihin lasten mukaan tulevat hoitajat. Nämä istuma-alueet ovat hyviä myös lasten omaan sosialisoitumiseen muiden lasten ja aikuisten kanssa. Lasten omat istumapaikat voivat olla pienempiä ja niissä voi olla tilaa kahdelle tai kolmelle lapselle kerrallaan.
  • Palvelualue – ylläpitääksesi leikkikeskuksen siisteyttä, roskakoreja voidaan sijoitella järkevästi esim. picnic-pöytien ja istumapaikkojen läheistyyteen. Valvottuihin leikkikeskuksiin voidaan sisällyttää myös säilytyslaatikkoja, joihin voidaan säilöä kaikki leikkikeskuksen irtaimisto kuten pallot, hyppynarut ja muut. Myös muiden ylläpitotarvikkeiden säilömistä leikkikeskuksen läheisyydessä voidaan harkita, kuten ruohonleikkureiden, haravoiden, lehtipuhaltamien jne.

  Kovapintaiset alueet

  • Keinualueet – vaikka keinut ovatkin kaikkein suosituin leikkikeskusten aktiviteetti, ne tulisi sijoittaa erilleen muusta turvallisuus syistä.
  • Kovapintaiset alueet – tämä alue koostuu yleensä paikoista, jotka tarjoavat kovaa pintaa. Kovalla pinnala voidaan esim. piirtää katuliiduilla tai pomputtaa palloja. Turvallisuus syistä, tälle alueelle ei kannata sijoittaa kiipeilypaikkoja.

  Äänekkäät alueet

  • Luonnon alueet – avara leikkialue, jossa lapset voivat juosta vapaasti, pelata pallopelejä ja luoda omia leikkejään. Puut ja muu kasvillisuus tarjoavat varjoa ja sosiaalisoitumispaikkoja. Suojattu alue esim. kaivamiseen voidaan sisällyttää valvottuihin leikkikeskuksiin. Alueen puista tulisi pitää hyvää huolta ja uusia terveitä puita istuttaa. Puissa kiipeily ei ole suositeltua julkisilla leikkipaikoilla. Tämän vuoksi leikkipaikan lähettyvyyteen kannattaa valita puita, joissa kiipeily ei ole mahdollista. Lisäksi puiden oksia kannattaa karsia tarpeen mukaan. Leikkikeskus tulee asettaa ennen kaikkea lapsille turvalliselle alueelle.
  • Suurikokoisten leikki-irtaimiston alue – tämä alue sallii lapselle mahdollisuuden luoda omat leikkitarvikkeensa leikkikeskuksen tarjoamalla irtaimistolla. Näiden tarvikkeiden materiaalina voi olla esim. puu tai muovi tai niiden yhdistelmät. Tällainen alue on suositeltava ainoastaan leikkikeskuksiin, joissa lapsien leikkiä valvotaan jatkuvasti. Lisäksi leikkikeskuksessa tulisi olla turvalliset pinnat ja irtaimiston oma säilytystila.
  • Motorisen leikin alue – tähän alueeseen sisäältyy kaikki fyysiset aktiviteetit kuten liukumäet ja kiipeilyalueet. Näiden alueiden toteuttamisessa tulee pitää mielessä useat turvallisuusstandardit ja -seikat, joita löytää monista internet-lähteistä. Monien valmistajien tarjoamat liukumäet ja kiipeilytelineet täyttävät nämä vaatimukset.
   Tilan määrittäminen:
   Koska tämä alue on yleisesti ottaen kaikista suurin ja leikkikeskuksen tärkein, voi olla hyödyllistä määrittää sille käytössä oleva tila jo suunnitteluvaiheen varhaisessa vaiheessa. Tutkimukset osoittavat sen, että mitä enemmän tilaa lapsilla on leikeilleen tällä alueella, sitä pienempi riski heillä on loukata itsensä leikkiessään. Alla oleva pieni taulukko kuvaa sitä, miten leikkikeskuksen mitoitus sisältäen tämän aktiivialueen vaikuttaa sen turvallisuuteen.


   Laatu                       Neliömetrit per lapsi

   Standardi                5,57

   Hyvä (minimi)          6,96

   Parempi                  9,29

   Paras                       18,58

  *Nämä neliömetrit sisältävät käyttöalueen, joka on hyvin suositeltavaa leikkikeskuksen turvallisen käytön vuoksi. Tämä alue on yleensä minimissään 15 cm joka suuntaan leikkitarvikkeen ympärillä; kuitenkin liukumäille ja keinuille voi olla omat määritelmänsä. Lisää tietoa näistä turvallisuustekijöistä saa suoraan valmistajilta.

  C. Materiaalit                                        

  Leikkitarvikkeiden materiaalit:

  Suurin osa valmistajista käyttää tuotteissaan jotakin seuraavista materiaaleista: painekäsitelty puu, teräs, sinkitty teräs, alumiini ja useat eri kierrätysmateriaalit. Ympäristötekijät, tuotteiden käyttö ja haluttua ulkonäköä tulee harkita kun leikkikeskuksen päämateriaaleja valitaan.

  Painekäsitelty puu:

  Nykyään painekäsitellyn puun käytössä on joitakin huolenaiheta kemikaalien suhteen, eteenkin leikkikalujen valmistuksessa. Tällaiselle puumateriaalille on kuitenkin laaja valikoima korvaavia materiaaleja, joita on turvallista käyttää lapsille suunnatuissa tuotteissa.

  Turvalliset alustat:

  Leikkikeskuksissa on yleisesti käytetty paikallen valettua muovia tai muovimattoja. Jotta vahingoittumisen riskit esim. lapsen pudotessa olisivat mahdollisimman pienet, leikkikeskus tulee sijoittaa turvallisen pinnan päälle. Jokaisella pohjamateriaalilla on oma kriittinen paineen kestävyytensä. Pohjamateriaalit suojaavat lasta muun muassa pään ja niskan seudun vammoilta ja saattavat pelastaa myös henkiä.  Pohjamateriaalin turvallisuuteen vaikuttavat muun muassa pohjassa käytetyn materiaalin syvyys. Pohjamateriaalin tulee olla tarpeeksi turvallinen suojaaman lasta putoamistilanteissa. Pohjamateriaalin valintaan vaikuttaa se, kuinka korkeita pudotuksia leikkikeskuksessa mahdollisesti on.

  Paikalleen valetut kumiset muovialustat ja -matot ovat entistä suositumpia turvallisuutensa vuoksi. Niitä on saatavilla monissa eri variaatioissa ja valmistajat osaavat neuvoa niiden käytöstä ja turvallisuudesta tarkemmin.

   

  D. Käyttömahdollisuudet

  Leikkikeskusten tulisi tarjota aktiviteettejä monille eri tasoisille lapsille. Yleisesti ottaen on hyvä tarjota kaikenlaisille lapsille ja leikkijöille sopivia aktiviteetteja. Tässä tulee huomioida muun muassa lasten iät ja mahdolliset vammat.