Suomalainen verkkokauppa jo vuodesta 2009!

Tietosuoja

Rekisteröityminen

Tilauksen tekeminen edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröityessä asiakas antaa suostumuksensa sille, että PREECO Trading oy rekisteröi henkilötiedot asiakasrekisteriinsä.

Yksityisyys ja tietosuoja

PREECO Trading Oy:n asiakastiedot ovat täysin luottamuksellisia. Niitä ei luovuteta mihinkään, paitsi ko. asiakkaalle hänen pyynnöstään, tai viranomaisille lainvoimaisella vaatimuksella.

Henkilötietolain (523 /99)10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä
PREECO Trading Osakeyhtiö

2. Rekisteriasioita hoitava yhteystieto
info@preeco.fi

3. Rekisterin nimi
PREECO Trading Oy asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisteriä käytetään asiakkaan suostumuksella PREECO Trading Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen, asiakasyhteydenpitoon ja markkinointiin. Rekisteriin kerätään asiakkaiden yhteystiedot, sekä ostokäyttäytymistietoja.

5. Rekisterin tietosisältö
Asiakkaan yhteystiedot: sukunimi, etunimet, jakeluosoite, postinumero, postitoimipaikka, maa, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Asiakkaan ostokerrat.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröityessä asiakkaan antamat tiedot. Verkkokauppaohjelmiston tallentamat tilaukset.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta/siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
PREECO Trading oy noudattaa tiukasti säänneltyä vaitiolovelvollisuutta. Yksittäistä asiakasta koskevat tiedot ilmoitetaan ainoastaan lakiin perustuvan ilmoitusvelvollisuuden johdosta, esimerkiksi asiakkaan omasta tai viranomaisen lakiin perustuvasta pyynnöstä.