Suomalainen verkkokauppa jo vuodesta 2012!

Porakaivopumput

Porakaivopumput

Porakaivopumppu

on erittäin kätevä apuväline, kun on tarve nostaa vettä erittäin syvistä paikoista. Porakaivon valintaan vaikuttaa monia asioita, kuten teho ja hinta.

Oikeanlaisen porakaivopumpun valinta Porakaivopumppu

Porakaivopumput käyttävät keskipakoista voimaa luodakseen imun ja nostaakseen veden ylös alueilla, jossa vedenpinta on jopa 7 metriä maanpinnan alapuolella. Ne toimivat sähköllä ja usein kiinnitetty painesäiliöihin. Koska ne käyttävät vettä nostaakseen vettä, porakaivopumput pitää esitäyttää käyttöä varten. Varmisteventiili pumpun syöttöputkessa estää vettä valumasta takaisin.

Muunnettavia porakaivopumppuja käytetyään asennuksiin, joissa vesi on jopa 7 metriä maan alla. Nämä maanpinnan päälle asetettavat pumput on varustettu uppopumpuasennuksella, joiden työskentely syvyys on noin 27 metriä. Jalkaventtiili johtaa pumppaussuuntaa ja estää veden valumisen takaisinpäin.

 

Porakaivopumppuja käytetään yleisesti jopa 27 metrin syvyydessä. Nämä pumput ovat upoksissa kaivossa ja pumppaavat vettä ylöspäin yhdellä putkiliitoksella painetankkiin. Yleisesti ottaen porakaivopumput voivat toimia 20-25 vuotta ilman huoltoja.

Porakaivopumpun koko

Porakaivopumpun koko vaikuttaa sen tehokkuuteen, käyttöikään ja hintaan. Liian pienikokoinen pumppu tuottaa matalan vedenpaineen, kun taas ylikokoinen malli käyttää enemmän energiaa kuin olisi tarpeen. Molemmat tilanteet ylikuormittavat pumppaussysteemiä.

Oikeankokoisen porakaivopumpun valitsemiseksi tulee harkita:


• Vaadittava vedenpaineen määrä


•   Veden pinnan korkeus


•    Vesilähteen täydennys litroina per minuutti


•    Pumpattavan veden määrä (pystysuuntainen nosto)


• Veden määrä, joka halutaan pumpata tunnissa.   

                                                                               
Olettaessa, että määrät ovat normaalit, kaksikerroksisessa, kaksi kylpyhuoneisessa asumuksessa keskiverto vaatimus on pumpata vettä 12 litraa per minuutti, tähän tarvitaan noin ½ hevosvoimainen porakaivopumppu. Suurempiin käyttötarkoituksiin tarvitaan paljon tehokkaampi pumppu.

PORAKAIVOPUMPPU PIIRTEET

Painetankki auttaa pitämään yllä tasaista vedenpainetta.

Varmisteventtiili estää vettä valumasta taaksepäin syvissä porakaivopumpuissa.

Jalkaventtiili estää vettä valumasta taaksepäin muunneltavissa porakaivopumpuissa.

Lämpö- ja ylikuormitussuoja estää moottoria palamasta loppuun.

Tehostin lisää porakaivopumpun kykyä ylläpitää yhtenäistä vedenpainetta.